Provádíme restaurátorské práce.
ram stav před stav konečný
Grafika, původní stav Grafika, konečný stav po opravě a adjustaci
detail rohu, stav před detail rohu, stav po
Grafika, původní stav - detail Grafika, konečný stav po opravě - detai
[Otevřeno: úterý: 16.00 – 18.30 hodin, v jiných termínech po dohodě ] pict [Špotzova 8/111 Praha 6; tel.: 602 438 798, 603 751 843]
 Design: Filip Ulver & Hana Čermáková; © 2008