V roce 1895 vzniká v České Třebové knihařská dílna, založená Františkem Lukavským - knihařem, mistrem ozdobníkem,později soudním znalcem. Z této doby v rodině máme jeho dvě vazby vystavené na I. Průmyslové výstavě v Praze. Dílně se dařilo a rozrostla se i na knihkupectví. V této činnosti pokračoval i syn František Lukavský, který rozšířil činnost o nakladatelství ( spolupracoval s Kroftou, Dykem a mnohými dalšími). Nakladatelství vydalo přes 45 titulů, jeho práce skončila rokem 1948. Další rodinní příslušníci pracovali již v Praze v knihkupectví, antikvariátě, Universitní knihovně a také přes 35 let v paspartérské dílně Národní galerie v Praze. Během času jsme spolupracovali s předními odborníky, uměleckými řemeslníky i restaurátory. Rozvoj naší činnosti po stránce umělecké i odborné stále probíhá, tak jak se vyvíjí technologie a poznání o vlastnostech materiálů. Velký vliv na umělecko řemeslnou stránku atelieru měl pan Eduard Žižka ( jeden z firmy "Bratři Žižkové", kteří pracovali v dílně na Malé Straně a spolupracovali s předními výtvarníky zejména Tichým, Šímou, Bauchem a Zábranským).

Po roce 1989 znovu začala pracovat soukromá umělecko řemeslná dílna, ve které se spojili potomci zmiňovaných rodin, stejně jako znalosti barokních receptur, používané zároveň s novými, současnou vědou vyvinutými chemicko technologické postupy.
[Otevřeno: úterý: 16.00 – 18.30 hodin, v jiných termínech po dohodě ] pict [Špotzova 8/111 Praha 6; tel.: 602 438 798, 603 751 843]
 Design: Filip Ulver & Hana Čermáková; © 2008